Nghệ thuật dưỡng sinh và các trường phái dưỡng sinh

  Nỗ lực không ngừng của loài người hiện nay là làm thế nào để được trường xuân và truờng sinh. Bao nhiêu lý thuyết khoa học dưỡng sinh đã ra đời từ cổ chí kim cho đến thời cận đại và từ đông qua tây. Kết quả chỉ là hữu hạn vì con người more »

Phương pháp làm nóng người trước khi tập luyện

Chúng ta với danh từ “con người” với sự tất cả sự thông minh nhất trong muôn loài vật, nhưng “con người” đối với ống kính của các nhà khoa học, chúng ta chỉ là 1 loài trong danh sách hàng số 11.806.327.000 loài động vật hiện có mặt cùng sinh tồn và hiện diện more »

Võ – Học Võ – Kiến Thức Võ Thuật – Luyện Võ – Thế Giới Võ Thuật