Võ học Thiếu Lâm – Nhất lộ Lục hợp quyền

Lục hợp quyền là một trong những bài quyền đối luyện cơ bản tiêu biểu của Thiếu Lâm.Toàn bộ bài quyền từ đầu đến cuối có bố cục hợp lý, kết cấu chặt chẽ, tiết tấu được phân chia rõ ràng, mạch lạc.Khi luyện, đòi hỏi xuất chiêu phải mạnh, các chiêu thức liên quan, liên tục với nhau. Mỗi một chiêu thức của bài quyền đều bao hàm hai thế: một công, một thủ. Lục hợp quyền bộ pháp bao gồm: Mã bộ, hư bộ, cung bộ.Trong bộ pháp, cung bộ thường dùng để tấn công trực diện đối thủ, mã bộ thường dùng trong trường hợp đánh tập hậu, bên cạnh hoặc đỡ đòn của đối thủ, hư bộ thường dùng để né, tránh, lùi.Sau đây chúng tôi xin giới thiệu Lộ thứ nhất Lục hợp quyền.

luchopquyen1 Võ học Thiếu Lâm   Nhất lộ Lục hợp quyền
luchopquyen2 Võ học Thiếu Lâm   Nhất lộ Lục hợp quyền
luchopquyen3 Võ học Thiếu Lâm   Nhất lộ Lục hợp quyền
luchopquyen4 Võ học Thiếu Lâm   Nhất lộ Lục hợp quyền
luchopquyen5 Võ học Thiếu Lâm   Nhất lộ Lục hợp quyền
luchopquyen6 Võ học Thiếu Lâm   Nhất lộ Lục hợp quyền
luchopquyen7 Võ học Thiếu Lâm   Nhất lộ Lục hợp quyền
luchopquyen8 Võ học Thiếu Lâm   Nhất lộ Lục hợp quyền
luchopquyen9 Võ học Thiếu Lâm   Nhất lộ Lục hợp quyền

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>