Tứ thức :Hỗn Ngươn Chưởng Công

Yếu Lý Chung

Tất cả 4 thức, khi đẩy hay án (đè) tới chỗ chẳng đẩy-đè được nữa thì dừng hơi, tức nín thở, bụng dưới hơi phình ra chớ nên thóp bụng. Nếu thóp bụng thì khí dồn lên ngực mà chẳng được nơi Đan Điền, khí không ở Đan Điền thì Kình ở chưởng chẳng sung mãn, như vậy không thích nghi cho môn Chưởng Công luyện Kình. Bốn thức này có thể tập trước hoặc sau khi tập Thiết Sa Chưởng hoặc tập khi vì lý do chẳng thể tập Thiết Sa Chưởng trong ngày. Mỗi ngày sáng tối tập một lần thì chẳng bao lâu Kình lực phát ra trôi chảy. Muốn cho thân thể sung mềm dẻo, uyển chuyển, Kinh Mạch thông lưu môn sinh nên tập thêm bài Ngũ Cầm Hí. Đây là Bài luyện Khí Công động luyện của trường phái Tiên Gia ngày xưa.

thacthienandia Tứ thức :Hỗn Ngươn Chưởng Công


Thức 1: Thác Thiên Án Địa

Chuẩn bị: Đứng hai chân khít gót, mũi bàn chân mở hình chữ V, tay phải đưa thẳng lên trời, lòng bàn tay ngửa trên đỉnh đầu, tay trái đưa thẳng xuôi theo bên hông xuống đùi, bàn tay đưa ngang bằng mặt đất, mũi quay về hướng trái như hình 1.

Động tác 1: Hít hơi từ từ bằng mũi đồng thời tay phải-trái nghịch chiều đẩy lên-xuống thẳng tay, đến khi thật thẳng thì ngưng hít rồi cố gắng đẩy thêm lên-xuống cho tới mức chẳng thể đẩy được nữa và dừng ở đó 6 giây đồng hồ. Kế xã hơi, thở nhẹ ra, tay co xuống lên, tay phải xuống gần đỉnh đầu, tay trái co lên gần tới eo lưng.

Động tác 2: Từ từ hít hơi vào, hai tay đẩy lên-xuống, nín hơi đoạn đẩy cực lực, dừng lại ở chỗ tột cùng 6 giây rồi xả kình, thở ra, hạ tay…

Tập ba lần, xong từ từ đưa tay trái lên đỉnh đầu, tay phải xuống thẳng bằng đùi phải. Và tiếp tục tập như trên ba lần. Nên nhớ là luôn luôn phối hợp với hô hấp (hít thở) và dừng lại ở chỗ tột cùng 6 giây. hình 3 là hình 2 nhìn từ một bên.

songchuongthacthien Tứ thức :Hỗn Ngươn Chưởng Công


Thức 2: Song Chưởng Thác Thiên

Chuẩn bị: Thực hành thức thứ nhất cả thảy là 6 lần, xong hạ hai tay xuống nghỉ ngơi 2 phút, kế lại đưa cả song chưởng lên trời, hai mũi chưởng đối nhau, hai lòng bàn tay đều ngửa lên trời, chân trái bước sang trái một khoảng rộng bằng vai, như hình 4.

Động tác 1: Hít hơi vào từ từ, đồng thời song chưởng đẩy lên đến chỗ cực cùng, đẩy không nổi nữa thì dừng lại ở đó 6 giây, ngưng thở. Kế thở ra, xả kình, thu chưởng xuống vị trí gần đỉnh đầu như lúc chuẩn bị

Động tác 2: Lại hít hơi, song chưởng thác thiên… mắt nhìn lên thấy lưng song chưởng… Tập đủ ba lần thác thiên. Cũng có thể đứng hai bàn chân khít nhau.

songchuongandia Tứ thức :Hỗn Ngươn Chưởng Công

Thức 3: Song Chưởng Án Địa

Chuẩn bị: Thu chân trái về sát chân phải, hai tay hạ xuống đưa vào đối nhau trước bụng, lòng hai bàn tay chiếu xuống đất như hình 5.

Động tác 1: Hít hơi từ từ đồng thời song chưởng từ từ đẩy xuống thẳng cánh tay, đẩy tới chỗ cực cùng thì dừng lại 6 giây, nín thở. Xong thở ra, xả kình, thu tay về thế chuẩn bị để chuẩn bị tập lại. Tập ba lần.

Lưu ý: Khi đẩy xuống hai tay thẳng, không đẩy tới trước, hai bàn tay đối và thẳng bằng với mặt đất như hình 6. Hình 7 là hình 6 nhìn từ một bên.

songdechuong Tứ thức :Hỗn Ngươn Chưởng Công

Thức 4: Song Đề Chưởng

Chuẩn bị: Từ từ banh song chưởng từ thức ba sang hai bên để thành thế chuẩn bị cho thức thứ tư như hình 8.

Động tác 1: Hít hơi vào từ từ, đồng thời song chưởng vừa xoay ra hai bên vừa đẩy xuống cho đến khi hai bàn tay chỉ mũi thẳng về hai hướng phải trái, cánh tay căng thẳng cực độ thì dừng lại 6 giây. Xong xả kình thu tay trở về vị trí chuẩn bị. Xem hình 9. Tập ba lần.

Thức này mới xem như giống thức thứ 3 nhưng khác là đẩy chưởng theo hình rẻ quạt từ trên xuống dưới, vừa đẩy vừa xoay, còn thức 3 chỉ đẩy thẳng. Đây là tập phát kình theo đường xoắn trôn ốc. Các ngón tay khít nhau.

Hàng Thanh

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>