Đời sống hằng ngày

Đừng để cuộc đời mình “chết dần chết mòn” theo những phút nản lòng

Hãy làm những điều tốt đẹp cho một vài ai đó, những người thân yêu bên cạnh bạn, những người thiệt thòi không may mắn, bạn sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa, có lý do để tiếp tục… Và có thể khi bạn đem tình yêu thương đến cho người khác, bạn sẽ more »

Sự may mắn và những bí mật ấn chứa trong nó

Chắc cậu còn nhớ cái ngày mà gia đình tôi dọn đi lúc chúng ta lên mười. Tôi đã ra đi và không bào giờ trở lại. Chắc cậu không biết lý vì sao phải không ? Lúc đó một người chú của cha tôi vừa mới qua đời nhưng ông ấy lại không có more »