đổi lịch dương sang ngày âm

Hướng dẫn đổi ngày 12 tháng 7 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 12Tháng: 7 Năm: 2020 CN ngày 22/5/2020Ngày: Bính ThìnTháng: Nhâm NgọNăm: Canh Tý Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 5 tháng 4 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 5Tháng: 4 Năm: 2020 CN ngày 13/3/2020Ngày: Mậu DầnTháng: Canh ThìnNăm: Canh Tý Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 3 tháng 11 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 3Tháng: 11 Năm: 2019 CN ngày 7/10/2019Ngày: Giáp ThìnTháng: Ất HợiNăm: Kỷ Hợi Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 19 tháng 7 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 6Ngày: 19Tháng: 7 Năm: 2019 Thứ 6 ngày 17/6/2019Ngày: Đinh TỵTháng: Tân MùiNăm: Kỷ Hợi Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 20 tháng 12 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 5Ngày: 20Tháng: 12 Năm: 2018 Thứ 5 ngày 14/11/2018Ngày: Bính TuấtTháng: Giáp TýNăm: Mậu Tuất Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 26 tháng 4 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 5Ngày: 26Tháng: 4 Năm: 2018 Thứ 5 ngày 11/3/2018Ngày: Mậu TýTháng: Bính ThìnNăm: Mậu Tuất Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 18 tháng 1 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 5Ngày: 18Tháng: 1 Năm: 2018 Thứ 5 ngày 2/12/2017Ngày: Canh TuấtTháng: Quý SửuNăm: Đinh Dậu Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 20 tháng 8 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 20Tháng: 8 Năm: 2017 CN ngày 29/6/2017Ngày: Kỷ MãoTháng: Đinh MùiNăm: Đinh Dậu Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 14 tháng 5 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 14Tháng: 5 Năm: 2017 CN ngày 19/4/2017Ngày: Tân SửuTháng: Ất TỵNăm: Đinh Dậu Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 25 tháng 9 năm 2016 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 25Tháng: 9 Năm: 2016 CN ngày 25/8/2016Ngày: Canh TuấtTháng: Đinh DậuNăm: Bính Thân Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch more »