Thay đổi công việc

Những nhân vật “nhảy việc” nổi tiếng thế giới

Ngôi sao của Food Network này đã từng là một nhà điện ảnh và đạo diễn trong khoảng thời gian 10 năm. Tuy nhiên, ông đã quyết định thay đổi công việc đó. Với lòng đam mê và niềm tin rằng ông có thể làm nên những đổi mới cho các chương trình nấu ăn more »