làm nhà

Khi làm nhà cần phải tránh được ba hạn là kim lâu, hoang ốc, tam tai

Để tính tuổi kim lâu, ta lấy tuổi của gia chủ chia cho 9, nếu dư 1 là phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử và dư 8 phạm vào kim lâu lục súc. Quan niệm dân gian khi làm nhà cần phải tránh được ba more »

3 lý do chính lý giải việc làm nhà hướng Nam là tốt

    Theo Tiên thiên bát quái, phía Nam có tượng là quẻ Càn (trời, vua…), nên được coi là hướng của bậc đế vương. Theo Hậu thiên bát quái, hướng này lại có tượng là quẻ Ly, biểu tượng của ánh sáng và lửa. Các bậc vua chúa xưa thường tọa Bắc nhìn Nam more »