cách trở thành doanh nhân

6 nguyên tắc của một doanh nhân bách chiến bách thắng

Nguyên tắc cuối cùng: Mọi thứ đang thay đổi. Từng ngày. Bài viết này chỉ đưa ra 56 nguyên tắc. Song đây sẽ không phải là con số cố định. Mỗi ngày sẽ có những nguyên tắc mới ra đời. Trên thực tế, mỗi ngày trôi qua là một quãng thời gian giúp bạn xác more »