Nghiêm khắc hơn với hoạt động môi giới bất động sản

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch BĐS phải thành lập doanh nghiệp; sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS. Người quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS. Sàn giao dịch BĐS phải có diện tích tối thiểu là 50m2 – và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới , điều hành sàn giao dịch BĐS; thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS.

1 36438 Nghiêm khắc hơn với hoạt động môi giới bất động sản

Theo quy định mới của thông tư số 11/2015/TT-BXD, kể từ ngày 16/2, môi giới BĐS phải có chứng chỉ hành nghề. Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS phải thi bắt buộc các nội dung như pháp luật liên quan đến kinh doanh BĐS; thị trường BĐS; đầu tư BĐS; phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS.

Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: Tổng quan về dịch vụ môi trường BĐS; quy trình và kỹ năng môi giới BĐS; giải quyết tình huống trên thực tế.

Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới BĐS do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù; tốt nghiệp từ THPT trở lên; đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch BĐS phải thành lập doanh nghiệp; sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS. Người quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS. Sàn giao dịch BĐS phải có diện tích tối thiểu là 50m2 – và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Đại diện Cục quản lý Nhà và thị trường bất động sản cho biết, nhằm đảo bảo tính thống nhất theo Luật Kinh doanh BĐS 2014, Thông tư số 11/2015/TT-BXD sẽ quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch BĐS; thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS. Bằng những quy định chặt chẽ về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS, thành lập sàn giao dịch BĐS… Thông tư số 11 sẽ góp phần nâng cao tính hiệu quả các sàn giao dịch BĐS, đặc biệt là khẳng định tính minh bạch, chuyên nghiệp của nghề môi giới BĐS đối với sự phát triển chung của thị trường.

  • Giao động của thị trường Mua Bán Nhà Đất đang như thế nào ? Click vào đây để tìm hiểu thêm về các Dự Án Bất Động Sản.

    Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
    Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

     

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>