Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên

Dưới đây là những sản phẩm rất sáng tạo và hữu ích từ những ống thoát nước mà bạn có thể tận dụng cho chính ngôi nhà của mình.

Đôi khi việc sử dụng các vật dụng khác lạ lại tạo nên kết quả không thể tưởng tượng. Ví dụ một cái nhìn gần gũi hơn từ đường ống thoát nước.

 

ong nuoc sang tao 1 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Làm chướng ngại vật cho trẻ chơi

ong nuoc sang tao 1 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Làm cánh cổng ngăn

ong nuoc sang tao 2 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Giá treo cây cảnh từ ống thoát nước

ong nuoc sang tao 3 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Cây gây móc hái quả, bẻ cành

ong nuoc sang tao 4 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên

Cất máy sấy tóc

ong nuoc sang tao 5 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên

ong nuoc sang tao 6 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Ống nước làm dàn trồng rau

ong nuoc sang tao 7 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Cho chim ăn

ong nuoc sang tao 8 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Làm giường

ong nuoc sang tao 9 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Cây thông Noel

ong nuoc sang tao 10 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Ống uống nước cho gà

ong nuoc sang tao 11 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Giàn bảo vệ cây

ong nuoc sang tao 12 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Làm tường rào và lan can

ong nuoc sang tao 13 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Hình Halloween

ong nuoc sang tao 14 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Bức tường cây

ong nuoc sang tao 15 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Ngôi nhà của gia cầm

ong nuoc sang tao 16 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Ống đựng bút

ong nuoc sang tao 17 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Bình hoa

ong nuoc sang tao 18 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Khung màn ngoài trời

ong nuoc sang tao 19 ngoisao.vn Chia sẻ những sáng tạo từ ống nước khiến bạn phải ngạc nhiên
Cất trữ vật dụng

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>