Thiết kế và xây dựng không gian sống xanh trên mái nhà Burnley của HASSELL

Burnley Campus của Đại học Melbourne là một trong những cơ sở nghiên cứu và giảng dạy đẳng cấp nhất thế giới. Với thiết kế không gian xanh trên mái này, đây là sẽ thiết kế tiên phong của loại hình này tại Úc và là minh chứng rõ nét cho thấy xu hướng biến đổi không gian sang mô hình xanh, bền vững, có tác động tích cực tới nhận thức của cộng đồng.

 
 Thiết kế và xây dựng không gian sống xanh trên mái nhà Burnley của HASSELL

Thiết kế: HASSELL / Ảnh© Peter Bennetts / Les O’Rourke
 

HASSELL phối hợp với trường Đại học  Melbourne (Australia) thiết kế một khu vườn xanh cho cộng đồng trên mái công trình Burnley Campus.

 Thiết kế và xây dựng không gian sống xanh trên mái nhà Burnley của HASSELL

Thiết kế: HASSELL / Ảnh© Peter Bennetts / Les O’Rourke

HASSELL cho biết, việc áp dụng các cơ sở hạ tầng xanh, bao gồm việc “cấy” các mảng xanh trên bề mặt công trình tại đô thị là cách khai thác hiệu qua mang tới lợi ích đáng kể cho thành phố. Những giải pháp đơn giản này có thể làm xanh mát môi trường đô thị, giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu lũ lụt và môi trường sống, tăng đa dạng sinh học. “Đây là cơ hội cần nắm lấy để chúng ta có thể phá triển môi trường xây dựng bền vững”.

Burnley Campus của Đại học Melbourne là một trong những cơ sở nghiên cứu và giảng dạy đẳng cấp nhất thế giới. Với thiết kế không gian xanh trên mái này, đây là sẽ thiết kế tiên phong của loại hình này tại Úc và là minh chứng rõ nét cho thấy xu hướng biến đổi không gian sang mô hình xanh, bền vững, có tác động tích cực tới nhận thức của cộng đồng.

 Thiết kế và xây dựng không gian sống xanh trên mái nhà Burnley của HASSELL

Thiết kế: HASSELL / Ảnh© Peter Bennetts / Les O’Rourke
 Thiết kế và xây dựng không gian sống xanh trên mái nhà Burnley của HASSELL

Thiết kế: HASSELL / Ảnh© Peter Bennetts / Les O’Rourke
 Thiết kế và xây dựng không gian sống xanh trên mái nhà Burnley của HASSELL

Thiết kế: HASSELL / Ảnh© Peter Bennetts / Les O’Rourke
 Thiết kế và xây dựng không gian sống xanh trên mái nhà Burnley của HASSELL

Thiết kế: HASSELL / Ảnh© Peter Bennetts / Les O’Rourke
 Thiết kế và xây dựng không gian sống xanh trên mái nhà Burnley của HASSELL

Thiết kế: HASSELL / Ảnh© Peter Bennetts / Les O’Rourke
 Thiết kế và xây dựng không gian sống xanh trên mái nhà Burnley của HASSELL

Thiết kế: HASSELL / Ảnh© Peter Bennetts / Les O’Rourke

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>