Xem tướng phụ nữ

Chồng sống lâu và thành đạt hơn nếu cưới được người vợ có đặc điểm này!

Nếu phụ nữ thường xuyên nổi nóng, đàn ông sẽ không chủ động gần gũi giải thích với bạn. Cũng giống như ngọn lửa và cây cỏ vậy, chẳng thể yêu thương nhau nổi. Tính cách của vợ có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ thành công cũng như cuộc sống, sự nghiệp của more »

Trán rộng nói lên điều gì trong tính cách của người phụ nữ

Nếu người phụ nữ nào có phần trán rộng và phần miệng cũng rộng nhưng độ rộng của miệng là vừa phải và ở mức trung bình thì theo nhân tướng học khi xem xét kết hợp các yếu tố đó hài hòa lại cùng với nhau thì có thể bổ khuyết cho các khiếm khuyết còn more »