xem tướng nốt ruồi trong lòng bàn tay

Ý nghĩa của các gò ở lòng bàn tay

Tóm lại khi xem bàn tay trước hết xem 7 Gò chú ý các gò thường liên đôi giao thoa nên cần thận trọng. Chỉ khi hình trạng thật khác. Cao, trùng, đầy, lõm, còn không thì rất khó phân định: Cao, đầy đặn. Theo “Triết tinh Ngũ Hành” trong lòng bàn tay được phân more »