Sự may mắn

Sự may mắn và những bí mật ấn chứa trong nó

Chắc cậu còn nhớ cái ngày mà gia đình tôi dọn đi lúc chúng ta lên mười. Tôi đã ra đi và không bào giờ trở lại. Chắc cậu không biết lý vì sao phải không ? Lúc đó một người chú của cha tôi vừa mới qua đời nhưng ông ấy lại không có more »