Học Viện Báo Chí Truyên Truyền

Những điểm đổi mới trong kỳ thi đại học năm nay của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Riêng chuyên ngành quay phim truyền hình thì phải đảm bảo thêm yêu cầu về sức khỏe: Nam cao từ 1,65 m trở lên, còn nữ phải cao từ 1,6 m trở lên.   Thi cảm thụ hình ảnh, phỏng vấn trực tiếp, học hai bằng song song… là những điểm đổi mới trong kỳ more »