Những kiểu khách hàng

Những kiểu khách hàng bạn nên bỏ qua, không nên luyến tiết là gì

Để điều hành một doanh nghiệp thành công, bạn không thể dành thời gian để nuôi dưỡng những khách hàng tồi. Hãy tránh (hoặc loại bỏ) họ và bạn sẽ rảnh rang để tập trung vào những khách hàng thú vị và ghi nhận đúng đắn về bạn. Để điều hành một doanh nghiệp thành more »